پیام مجمع

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

پنجاه و هشتمین شماره پیام مجمع چاپ شد

هوش هویدا معاون جذب و ارتباطات مجمع طی گفتگو با خبرنگار سایت مجمع گفت : آخرین شماره فصلنامه داخلی پیام مجمع مربوط به پاییز 95 چاپ گردیده است وهمچنین پس از ارسال به شعب و کانون های مجمع به دست اعضا رسیده است.

اوقات و لحظات شرعی

اوقات به افق :    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
احتیاط 2 دقیقه قبل و بعد واجب است.

تبلیغات 2